startpagina

De Aanpak

De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase en het streven naar een optimale balans tussen People, Planet en ProfitKlik voor openen van document
‘PPP.pdf’
. Het meewegen van duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende projectfase.


Het AmbitiewebKlik voor openen van document
‘Ambitieweb.pdf’
is het centrale hulpmiddel in de Aanpak om dit te realiseren.

De Aanpak Duurzaam GWW bestaat uit een stappenplan per fase in GWW-projecten. Het stappenplan geeft per projectfase invulling aan de gewenste aanpak om projecten te verduurzamen. De gehanteerde fase-indeling is overkoepelend. Dat wil zeggen, die is voor alle projecten en contractvormen in de GWW toepasbaar. De fase-indeling staat los van andere gebruikelijke fase-indelingen in de GWW, zoals de MIRT-fasering. De Aanpak is op deze manier zowel bruikbaar in geïntegreerde als in traditionele contractvormen.

Hoe werkt de Aanpak?

Het stappenplan zoals weergegeven op deze startpagina, geeft per stap een algemene toelichting. Per fase wordt hier een specifieke invulling aan gegeven middels het stappenplan voor de betreffende fase. De faseringsbalk bovenaan deze pagina bevat de digitale links naar de stappenplannen per fase en de te gebruiken instrumenten en hulpmiddelen. Bepaal voor uw project in welke fase deze zich bevindt en klik in de faseringsbalk op de betreffende fase.
Nadat u op de betreffende fase van uw project heeft geselecteerd, wordt u via het stappenplan bij deze fase doorgeleid naar de concrete stappen in de Aanpak en de instrumentenKlik voor openen van document
‘Gezamenlijke-Instrumenten’
die u daarbij ter beschikking staan:


Omgevingswijzer Ambitieweb DuboCalc CO2-Prestatieladder

Bekijk hier het toelichtende filmpje voor deze fase.